Na kratko o družbi

Delniška družba Unior je med največjimi in izvozno najpomembnejšimi slovenskimi podjetji. V svojih programih: Odkovki, Ročno orodje, Strojegradnja zasledujemo naslednje cilje: visoko kakovost, visoko stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, povečevanje produktivnosti in optimalno dobičkonosnost. Družba deluje skladno s certificiranim sistemom kakovosti mednarodnega standarda ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, VDA 6.4 in OHSAS 18001.

S svojimi proizvodi smo vezani predvsem na avtomobilsko industrijo, pri čemer so naši glavni kupci vsi najvidnejši proizvajalci osebnih in tovornih vozil: Volkswagen, Audi, BMW, Renault, Dacia, Peugeot, ZF Lemförder & ZF Lenksysteme, Volvo, Bosch Siemens Group, Daimler, Jtekt, GKN, Arvin Meritor in Cimos.

Prospekt za prodajo delnic družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. javnosti

Konec leta 2019 smo imeli 1.797 zaposlenih in ustvarili 175.336 milijonov evrov čistih prihodkov iz prodaje.

Finančni podatki

(v tisoč EUR) 2020 2019  2018  2017 
Poslovni izid        
EBIT 7.403 7.526 7.795 9.414
Prihodki od prodaje 138.055 175.336 172.365 165.273
EBITDA 7.148 15.859 16.274 16.278
Čisti poslovni izid 7.959 6.124 6.805 7.747
Finančni položaj        
Celotna sredstva 221.730 251.492 252.115 245.247
Celotni kapital 91.939

99.923

95.874

89.063

Finančne obveznosti 84.522 103.201 105.977 109.737
Poslovne obveznosti 40.047 43.208 45.371 41.925
Kazalniki donosnosti        
EBIT marža (v %) 5,39 4,29 4,52 5,70
EBITDA marža (v %) 5,18 9,04 9,44 9,85
ROA - donosnost sredstev (v %) 3,36 2,43 2,74 2,92
ROE - donosnost kapitala (v %) 7,97 6,46 7,64 8,00
Kazalniki finančnega zdravja        
Kapital / Celotna sredstva (v %) 41,46 39,73 38,03 36,32
EBITDA / Finančne obveznosti 11,41 6,14 6,14 6,35
Zaposleni        
Zaposleni - konec leta 1.666 1.797 1.825 1.793
Zapisi 246 do 248 od skupaj 248