UPRAVA UNIOR D.D.

Za predsednika uprave družbe UNIOR d.d. je bil dne 12. 12. 2023 imenovan gospod Robert Vuga za mandatno obdobje od 1. 6. 2024 do 31. 5. 2029. Nadzorni svet družbe UNIOR d.d., je na VII-4. redni seji, dne 27. 5. 2022, za člana uprave UNIOR d.d. za mandatno obdobje od 15. 11. 2022 do 14. 11. 2027 imenoval gospoda Bračka Branka.

Delniška družba Unior ima dvočlansko upravo s predsednikom uprave na čelu.

Kolegij družbe Unior sestavljajo:

 • g. Robert Vuga, predsednik uprave
 • g. Branko Bračko, član uprave
 • g. Danilo Lorger, direktor programa Ročno orodje
 • g. Robert Ribič, direktor programa Odkovki
 • g. Boštjan Leskovar, direktor programa Strojegradnja
 • g. mag. Uroš Stropnik, direktor za Splošne zadeve
 • g. mag. Bogdan Polanec, direktor Finančnega sektorja
 • g. Zlatko Zobovič, direktor Kontrolinga
 • g. mag. Boštjan Slapnik, direktor Nabave
 • g. Dani Kukovič, direktor sektorja Energetika
 • g. mag. Marjan Adamič, direktor sektorja Vzdrževanje
 • g. mag. Rok Planinšec, direktor sektorja ITS
 • ga. Patricija Sedmak, vodja službe Notranje revizije

 

 

Politika upravljanja družbe UNIOR d.d.

Politika raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Etični kodeks podjetja UNIOR d.d.

Kodeks poslovnega ravnanja družbe UNIOR d.d.