Izčlenitev turistične dejavnosti

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR d.d.,Zreče

Sporočilo za javnost – Izčlenitev turistične dejavnosti


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Skupščina družbe UNIOR d.d. je sprejela odločitev o izčlenitvi turistične dejavnosti v novoustanovljeno družbo UNITUR d.o.o.

Celotna izjava za javnost je v prilogi tega obvestila. Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe 

Datum: 23.08.2017

 

Pripeti dokumenti: Sporočilo za javnost