"Zadovoljen, odgovoren, motiviran posameznik ter čvrst, povezan in uigran kolektiv sta najboljši jamstvi za obstoj in napredek vsakega podjetja."

V Uniorju smo skrb za zaposlene tesno vpletli v vsa naša poslovna načrtovanja. Kot največji zaposlovalec v regiji in eden večjih v državi ter kot gospodarski subjekt, ki bistveno prispeva in oblikuje tukajšnje življenje, se namreč zavedamo, da z vlaganjem v zaposlene ne izkazujemo le odgovornosti do sodelavcev, temveč tudi odgovornost do širšega okolja.

Ker nam je mar za zaposlene, smo s 20. 5. 2021 pridobili polni certifikat Družini prijazno podjetje. Zavezali smo se k izvajanju 10 ukrepov, ki bodo zaposlenim olajšala usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Skupina Unior zaposluje skupaj 2.772 ljudi, od tega 1.624 v Sloveniji. Med njimi je 70 % moških in 30 % žensk. Povprečna starost našega zaposlenega je 43,3 let.

Glede na raznolika področja, na katerih ustvarjamo, so tudi profesionalni profili naših sodelavcev zelo raznoliki. Zaposlujemo strojne tehnike, oblikovalce kovin, inženirje elektrotehnike, elektrotehnike, kuharje, natakarje in ljudi s številnimi drugimi poklici. Tudi ta perspektiva odraža bogastvo raznoterosti znanj in sposobnosti naših ljudi.

Stremimo k ustvarjalnemu, proaktivnemu, ambicioznemu in kompetentnemu kadru, ki bo v prihodnosti pripomogel k rasti in razvoju družbe. Gradimo na dolgoročnem sodelovanju in dobrih medosebnih odnosih, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu delu in večjemu zadovoljstvu zaposlenih. Zato preudarno in načrtno vlagamo v svoje zaposlene na področju štipendiranja, usposabljanja in izobraževanja. Sistematično skrbimo za njihovo varnost in zdravje. Nudimo jim številne ugodnosti in nenehno skrbimo za kakovostne medosebne odnose. Spodbujamo ustvarjalnost in inovativnost.

Razvoj kadrov

V družbi Unior smo odgovorni do svojih zaposlenih, zato vlagamo v njihov osebnostni in strokovni razvoj. Načrtujemo zaposlovanje novih sodelavcev, ki jih skrbno uvajamo v delo.

Izvajamo programe, ki v največji meri razvijajo in nadgrajujejo usposobljenost zaposlenih. Konec leta 2013 smo pričeli s programom »Poslovna šola Unior«. Ta vključuje tematske delavnice s področja vodenja, komuniciranja, motiviranja, ravnanja z ljudmi, timskega dela, delegiranja nalog, inovacij in pogajanja. 

 Novih znanj ne pridobivamo le z zaposlovanjem že izobraženih sodelavcev, temveč se tudi aktivno vključujemo v izobraževalni proces. Pod našim okriljem in v povezavi s Srednjo poklicno in strokovno šolo Zreče deluje šolska delavnica. Tu praktično poučujemo mlade, da bi se usposobili za poklice oblikovalec kovin-orodjar, inštalater strojnih inštalacij in strojni tehnik. Podajamo jim praktična znanja iz procesa avtomatizacije, obdelave kovin ter preizkušanja mehanskih lastnosti materialov. Zavedamo se, da se pot do znanja začne že zgodaj, zato srednješolce in študente že 40 let spodbujamo s štipendiranjem. Leta 2007 smo bili prvi, v letih 2011 in 2012 pa drugi največji štipenditor v državi. Štipendiramo zlasti deficitarne poklice, ki jih potrebujemo. S tem si ustvarjamo bazo kadrov, hkrati pa izboljšujemo tudi socialni položaj družin šolajočih.  

 Razvoj kariere    

Varnost in zdravje

Ko gre za varnost in zdravje naših zaposlenih, nobena investicija ni prevelika. Varnosti na delovnem mestu namenjamo posebno pozornost in jo nenehno izboljšujemo. Prav tako naše sodelavce na različne načine nenehno ozaveščamo in spodbujamo k zdravemu načinu življenja. Delavce seznanjamo s pretečimi nevarnostmi na delovnem mestu in opominjamo, da so dolžni skrbeti za varnost pri delu.

Pregledujemo delovno in varnostno opremo in odpravljamo njene pomanjkljivosti. Nadziramo uporabo varovalne opreme, urejenost delovnih mest in naprav. Bdimo nad požarno varnostjo in preventivno izvajamo evakuacijske vaje v primeru požara in drugih izrednih dogodkov.

Razvili smo program varnosti in promocije zdravja pri delu. Ta obsega obravnavanje nezgod pri delu, proučevanje bolniške odsotnosti, vse pomembne ugotovitve, ocene tveganja in ergonomije delovnih mest, zakonske in druge zahteve, tehnološke vidike delovanja posameznih procesov, poročila oziroma mnenja medicine dela. Rezultat naših prizadevanj je zmanjševanje bolniškega staleža, pa tudi opazno zmanjševanje poškodb pri delu. 


 Ugodnosti

Preko lastnega Športnega društva Unior nudimo svojim zaposlenim številne možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa. Po ugodni ceni lahko počitnikujejo v klimatsko turističnem centru na Rogli, Prelesjah pri Starem trgu ob Kolpi, v Portorožu in Biogradu. Zaposleni in njihovi otroci lahko po ugodnih cenah obiskujejo tudi raznovrstne rekreacijske dejavnosti.

Ugodnosti za zaposlene   

 

Ustvarjalnost in inovativnost

Naš uspeh temelji na inovacijah. Naj se zdijo še tako majhne in nepomembne, so lahko korenitega pomena za razvoj podjetja. Naši zaposleni so sposobni, zagnani in ustvarjalni.

 Da bi še spodbudili njihovo inovativnost in željo, da po svojih močeh doprinesejo k hitrejšemu razvoju in še boljši kakovosti ponudbe skupine Unior, smo razvili sistem sugestij Sugi. Cilj sistema sugestij je izboljšati proizvodne postopke, zagotoviti celovito kakovost izdelkov, izboljšati delovne pogoje in znižati stroške. Sugestijo lahko prijavi vsakdo, ne glede na vrsto in stopnjo izobrazbe in ne glede na dela in naloge, ki jih opravlja tudi študentje in šolarji na praksi.