Nadzorni svet družbe

Z dnem 5.7. 2023 je pričel delovati Nadzorni svet v sestavi:

Predstavniki delničarjev:

 • ga. Katja Potočar, predsednica nadzornega sveta
 • g. Marijan Penšek, namestnik predsednice nadzornega sveta
 • g. Tomaž Subotič, član nadzornega sveta
 • g. Andrej Gradišnik, član nadzornega sveta

 

Predstavniki zaposlenih:

 • ga. Saša Koren, članica nadzornega sveta
 • g. Milan Potočnik, član nadzornega sveta 

 

Komisije nadzornega sveta družbe

Nadzorni svet družbe ima oblikovani dve komisiji in sicer revizijsko komisijo in kadrovsko komisijo.

 

Kadrovska komisija Nadzornega sveta Unior d.d.:

 1. ga. Katja Potočar, predsednica
 2. g. Tomaž Subotič - član
 3. g. Marijan Penšek - član
 4. g. Milan Potočnik - član

 

Revizijska komisija Nadzornega sveta Unior d.d.:

 1. g. Tomaž Subotič - predsednik
 2. g. Marijan Penšek - član
 3. ga. Saša Koren – članica

Zunanji član revizijske komisije Unior d.d.

         g. Simon Čadež

 

Poslovnik o delu nadzornega sveta Unior d.d.

Poslovnik o delu revizijske komisije nadzornega sveta družbe Unior d.d.

Poslovnik o delu kadrovske komisije nadzornega sveta družbe Unior d.d.

 

 

Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta:

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta-Marijan Penšek

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta-Katja Potočar

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta-Tomaž Subotič

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta - Andrej Gradišnik

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta-Saša Koren

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta-Milan Potočnik

Izjava o neodvisnosti zunanjega člana revizijske komisije - Simon Čadež