Nadzorni svet družbe

Z dnem 19. 12. 2017 je nastopil 4. letni mandat novega Nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v sestavi:

Predstavniki delničarjev:

  • g. Branko Pavlin, predsednik nadzornega sveta
  • go. Simona Razvornik Škofič, namestnik predsednika nadzornega sveta
  • g. Jože Golobič, član nadzornega sveta
  • g. Rajko Stanković, član nadzornega sveta

Predstavniki zaposlenih:

  • ga. Saša Artnak, član nadzornega sveta
  • g. Boris Brdnik, član nadzornega sveta 

Komisije nadzornega sveta družbe

Nadzorni svet družbe ima oblikovani dve komisiji in sicer revizijsko komisijo in kadrovsko komisijo.

Kadrovska komisija Nadzornega sveta Unior d.d.:
1. g. Jože Golobič – predsednik
2. g. Branko Pavlin – namestnik predsednika
3. g. Boris Brdnik - član

Revizijska komisija Nadzornega sveta Unior d.d.:
1. ga. Simona Razvornik Škofič – predsednica
2. g. Rajko Stanković – namestnik predsednice
3. ga. Saša Artnak – članica