Nadzorni svet družbe

Z dnem 13. 12. 2021 je nastopil 4. letni mandat novega Nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v sestavi:

 

Predstavniki delničarjev:

 • g. Franc Dover, predsednik nadzornega sveta
 • ga. Simona Razvornik Škofič, namestnica predsednika nadzornega sveta
 • ga. Andreja Potočnik, članica nadzornega sveta
 • g. Tomaž Subotič, član nadzornega sveta

 

Predstavniki zaposlenih:

 • ga. Saša Koren, članica nadzornega sveta
 • g. Milan Potočnik, član nadzornega sveta 

 

Komisije nadzornega sveta družbe

Nadzorni svet družbe ima oblikovani dve komisiji in sicer revizijsko komisijo in kadrovsko komisijo.

 

Kadrovska komisija Nadzornega sveta Unior d.d.:

 1. ga. Andreja Potočnik – predsednica
 2. g. Franc Dover – namestnik predsednice
 3. g. Milan Potočnik - član
 4. g. Tomaž Subotič - član

 

Revizijska komisija Nadzornega sveta Unior d.d.:

 1. ga. Simona Razvornik Škofič – predsednica
 2. g. Tomaž Subotič - namestnik predsednice
 3. ga. Saša Koren – članica

Zunanja članice revizijske komisije Unior d.d.

         ga. Blanka Vezjak

 

Poslovnik o delu nadzornega sveta Unior d.d.

Poslovnik o delu revizijske komisije nadzornega sveta družbe Unior d.d.

Poslovnik o delu kadrovske komisije nadzornega sveta družbe Unior d.d.

 

 

Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta:

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta-Franc Dover

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta-Simona Razvornik Škofič

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta-Andreja Potočnik

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta-Tomaž Subotič

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta-Saša Koren

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta-Milan Potočnik

Izjava o neodvisnosti zunanje članice revizijske komisije - Blanka Vezjak