Pravna obvestila

Copyright Unior d.d. Vse pravice pridržane.

Vsebine in slikovno gradivo na teh spletnih straneh in vseh povezanih podstraneh je last družbe Unior in ga je prepovedano prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati, razen za nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa obvestila o avtorskih pravicah.

Družba Unior se bo po najboljših močeh trudila zagotavljati točne in ažurne podatke na svojih straneh, vendar ne prevzema nobene odgovornosti za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij ter tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Pridržuje si tudi pravico, da brez predhodnega opozorila kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani.

Na svojih spletnih straneh bo družba Unior zbirala elektronske naslove za namene e-novic ter druge podatke osebne narave za pošiljanje povpraševanj. Družba Unior jamči, da bodo na ta način zbrani podatki namenjeni izključno interni uporabi družbe Unior in se ne bodo posredovali drugim fizičnim in pravnim osebam ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.