Gospodarsko okolje v letu 2018 je bilo na trgih in v dejavnostih, ki so za UNIOR d.d. ključni, izredno pozitivno in vzpodbudno. Doseženi rezultati in ključni kazalniki podjetja v večini primerov presegajo lanske.

Čisti prihodki od prodaje družbe UNIOR

Leto Prihodki v tisoč EUR Indeks letne rasti
2010 125.532 112.7
2011 154.617 123.1
2012 155.874 100.8
2013 166.532 106.8
2014 159.457 95.8
2015 159.819 100.2
2016 167.942 105.1
2017 165.273 98.4
2018 172.365  

Prodaja po programih

Program 2014 2015 2016   2017 2018
Odkovki 89.320 93.257 95.491   104.676 115.566
Ročno orodje 31.212 31.783 32.239   33.516 34.233
Strojegradnja 19.258 14.693 19.311   21.413 16.932
Turizem 15.663 16.763 17.500   0 0
Skupne službe 3.485 3.132 3.282   5.614 5.460
Vzdreževanje 519 189 120   54 174
Skupina Unior 159.457 159.817 167.943   165.273 172.365

Gibanje št. zaposlenih v družbi UNIOR

Leto Št. zaposlenih
2010 2200
2011 2223
2012 2137
2013 2122
2014 2105
2015 2103
2016 2128
2017 1793
2018 1825