Gospodarsko okolje v letu 2019 je bilo na trgih in v dejavnostih, ki so za UNIOR d.d. ključni, izredno pozitivno in vzpodbudno. Doseženi rezultati in ključni kazalniki podjetja v večini primerov presegajo lanske.

Čisti prihodki od prodaje družbe UNIOR

Leto Prihodki v tisoč EUR Indeks letne rasti
2010 125.532 112.7
2011 154.617 123.1
2012 155.874 100.8
2013 166.532 106.8
2014 159.457 95.8
2015 159.819 100.2
2016 167.942 105.1
2017 165.273 98.4
2018 172.365 104.3
2019 175.336 101.7

Prodaja po programih

Program 2015 2016   2017 2018 2019
Odkovki 93.257 95.491   104.676 115.566 112.128
Ročno orodje 31.783 32.239   33.516 34.233 34.837
Strojegradnja 14.693 19.311   21.413 16.932 22.751
Skupne službe 3.132 3.282   5.614 5.460 5.535
Vzdreževanje 189 120   54 174 85
Skupina Unior 159.817 167.943   165.273 172.365 175.336

Gibanje št. zaposlenih v družbi UNIOR

Leto Št. zaposlenih
2010 2200
2011 2223
2012 2137
2013 2122
2014 2105
2015 2103
2016 2128
2017 1793
2018 1825
2019 1797