Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Revidirano Letno poročilo Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2022.

Letno poročilo Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2022 je revidirala družba Mazars d.o.o., Ljubljana. Revidirano Letno poročilo Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2022 je na VII-10. redni seji dne 26. 4. 2023 potrdil nadzorni svet družbe.

Poročilo je objavljeno v uradnem ESEF formatu in predstavlja izpolnitev obveze razkritja letnega poročila v skladu s prvim odstavkom 134. člena ZTFI – 1 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815.

Družba UNIOR d.d., je dodatno pripravila neuradno različico Revidiranega Letnega poročila Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2022 v obliki PDF, ki je objavljeno na spletni strani družbe v rubriki Letna in medletna poročila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
 
Datum: 26. 4. 2023
 
Ogled dokumenta:  Letno poročilo 2022
Prenos dokumenta:  Letno poročilo 2022