Na kratko o družbi

Delniška družba Unior je med največjimi in izvozno najpomembnejšimi slovenskimi podjetji. V svojih programih: Odkovki, Ročno orodje, Strojegradnja zasledujemo naslednje cilje: visoko kakovost, visoko stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, povečevanje produktivnosti in optimalno dobičkonosnost. Družba deluje skladno s certificiranim sistemom kakovosti mednarodnega standarda ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 in VDA 6.4.

S svojimi proizvodi smo vezani predvsem na avtomobilsko industrijo, pri čemer so naši glavni kupci vsi najvidnejši proizvajalci osebnih in tovornih vozil: Volkswagen, Audi, BMW, Renault, Dacia, Peugeot, ZF Lemförder & ZF Lenksysteme, Volvo, Bosch Siemens Group, Daimler, Jtekt, GKN, Arvin Meritor in Cimos.

Prospekt za prodajo delnic družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. javnosti

Konec leta 2017 smo imeli 1.793 zaposlenih in ustvarili 165.273 milijonov evrov čistih prihodkov iz prodaje.

Finančni podatki

(v tisoč EUR) 2017 2016 2015 2014 2013
Poslovni izid          
EBIT 9.414 8.507 7.902 7.318 4.823
Prihodki od prodaje 165.273 167.942 159.819 159.457 166.532
EBITDA 16.278 18.691 17.647 16.419 14.365
Čisti poslovni izid 7.747 5.089 3.612 2.221 (3.543)
Finančni položaj          
Celotna sredstva 245.247 285.799 278.421 291.604 293.927
Celotni kapital

89.063

112.425

108.204

105.793 103.353
Finančne obveznosti 109.737 122.248 122.681 140.136 145.696
Poslovne obveznosti 41.925 43.754 40.761 39.711 38.656
Kazalniki donosnosti          
EBIT marža (v %) 5,70 5,07 4,94 4,59 2,90
EBITDA marža (v %) 9,85 11,13 11,04 10,29 8,63
ROA - donosnost sredstev (v %) 2,92 1,80 1,27 0,76 (1,18)
ROE - donosnost kapitala (v %) 8,00 4,72 3,43 2,15 (3,31)
Kazalniki finančnega zdravja          
Kapital / Celotna sredstva (v %) 36,32 39,34 38,86 36,28 35,16
EBITDA / Finančne obveznosti 6,35 6,18 6,81 8,54 10,14
Zaposleni          
Zaposleni - konec leta 1.793 2.128 2.103 2.105 2.122