Na kratko o družbi

Delniška družba Unior je med največjimi in izvozno najpomembnejšimi slovenskimi podjetji. V svojih programih: Odkovki, Ročno orodje, Strojegradnja zasledujemo naslednje cilje: visoko kakovost, visoko stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, povečevanje produktivnosti in optimalno dobičkonosnost. Družba deluje skladno s certificiranim sistemom kakovosti mednarodnega standarda ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.4, ISO 45001, ISO 14001 in ISO 50001.

S svojimi proizvodi smo vezani predvsem na avtomobilsko industrijo, pri čemer so naši glavni kupci vsi najvidnejši proizvajalci osebnih in tovornih vozil: Volkswagen, Audi, Škoda, Porsche, BMW, Renault, Dacia, ZF Friedrichshafen AG, Seac, THK, JTekt, Boge, Elastmetall, Robert Bosch, Schäffler, BPW, Mahle Filtersysteme in ZT Achssysteme.

Prospekt za prodajo delnic družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. javnosti

Konec leta 2021 smo imeli 1.624 zaposlenih in ustvarili 168.975 milijonov evrov čistih prihodkov iz prodaje.

Finančni podatki

(v tisoč EUR) 2021 2020 2019  2018 
Poslovni izid        
Prihodki od prodaje 168.975 138.055 175.336 172.365
EBIT 2.943 (7.403) 7.526 7.795
EBITDA 12.663 7.148 15.859 16.274
Čisti poslovni izid 2.746 (7.959) 6.124 6.795
Finančni položaj        
Celotna sredstva 236.189 221.730 251.492 252.105
Celotni kapital 94.185 91.939

99.923

95.864

Finančne obveznosti 91.839 84.522 103.201 105.977
Poslovne obveznosti 44.941 40.047 43.208 45.371
Kazalniki donosnosti        
EBIT marža (v %) 1,74 (5,36) 4,29 4,52
EBITDA marža (v %) 7,49 5,18 9,04 9,44
ROA - donosnost sredstev (v %) 1,20 (3,36) 2,43 2,73
ROE - donosnost kapitala (v %) 2,99 (7,97) 6,46 7,63
Kazalniki finančnega zdravja        
Kapital / Celotna sredstva (v %) 39,88 41,46 39,73 38,03
EBITDA / Finančne obveznosti 7,10 11,41 6,14 6,14
Zaposleni        
Zaposleni - konec leta 1.624 1.666 1.797 1.825