Zavedamo se, da je okolje, iz katerega izhajamo, bistveno doprineslo k nastanku in razvoju našega podjetja. Naša samozavest in odločenost, da si zastavljamo še višje cilje, v znatni meri temeljita na naši bogati tradiciji ter na naravnih danostih širše regije. Zato je odgovornost do družbe in okolja, v katerem ustvarjamo in večinoma tudi živimo, naše temeljno poslanstvo.

To, da v družbo in okolje znatno vračamo, je opazno na malodane vsakem koraku. S ponosom namreč lahko trdimo, da smo s svojim znanjem, delavnostjo in ambicioznostjo prek naših štirih diverzificiranih programov ustvarili številna delovna mesta, bistveno prispevali k boljši prepoznavnosti in obiskanost naših krajev ter občutnemu napredovanju celotne regije.

Z iniciacijo turizma, ki ga v tako pomenljivem obsegu naše področje prej ni poznalo, ter nenehnim vlaganjem v njegov razvoj bistveno prispevamo k razvoju občine Zreče in višji kakovosti življenja someščanov.

Ves čas sledimo potrebam okolja. Z osveščanjem, moralno podporo in finančnimi sredstvi pomagamo različnim organi­zacijam in društvom. S sponzorskimi in donatorskimi sredstvi podpiramo aktualne pobude in raznotere enkratne dogodke. Redno, vsakoletno podpiramo številne kulturne, športne in humanitarne projekte. 

Ponašamo se z dolgo tradicijo štipendiranja, s čimer smo marsikateri družini v naši regiji olajšali finančno breme med šolanjem njihovih otrok. V sklopu Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče v lastni šolski delavnici vzgajamo svoje kadre.  Odgovorno skrbimo tudi za naše okolje. Vzpostavljen imamo certificiran sistem ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO14001.

Radi imamo kraje, iz katerih izviramo, in ljudi, s katerimi v tem delu Slovenije sobivamo. In tudi to, da je prav od nas, družbe Unior, v znatni meri odvisno ne le tukajšnje gospodarstvo, temveč tudi šolstvo, kultura, šport in siceršnji družbeni razvoj, nas zavezuje, da postajamo še boljši.