Naša odgovornost

Velika podjetja imajo velike odgovornosti. Mi smo vsekakor eden od velikih, zato ogromno pozornosti posvečamo varstvu okolja in preprečevanju negativnih vplivov nanj, kar dokazuje tudi standard ISO 14001, ki smo ga pridobili.

Ta zagotavlja učinkovit nadzor in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje, racionalizacijo porabe virov, spodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje ter zamenjavo snovi, ki škodljivo vplivajo na zdravje ljudi in okolje.

Poleg tega, da nenehno osveščamo in izobražujemo zaposlene o pomembnosti varstva okolja, tudi seznanjamo zaposlene, partnerska podjetja, dobavitelje in zainteresirane javnosti s svojo okoljsko politiko ter spodbujamo kupce k uvajanju podobnih načel.