V delniški družbi Unior se aktivno vključujemo v izo­braževalne procese. Nadvse ponosni smo, da pod našim okriljem in v povezavi s Srednjo poklicno in strokovno šolo Zreče že od leta 1978 deluje Šolska delavnica, ki je tudi eden izmed organizacijskih enot Sektorja za splošne zadeve delniške družbe Unior. Poučujemo mlade, da bi se usposobili za poklice oblikovalec kovin – orodjar, inštalater strojnih inštalacij in strojni tehnik ter tako znižali stopnjo njihove deficitarnosti. Podajamo jim praktična znanja iz procesa avtomatizacije, obdelave kovin ter preizkušanja mehanskih lastnosti materialov, kar je za dijake neprecenljiva izkušnja.

Dodano vrednost pridobivanja praktičnih znanj-veščin, v sklopu vzgojno-izobraževalnega procesa, zagotavljamo z delom v realnem učnem okolju s koristnimi učnimi izdelki. Šolska delavnica s tem omogoča kandidatom spoznavanje stroke v kateri bodo kasneje, na delovnem mestu, razvili poklicne kompetence v podjetju.  

Vzgoja deficitarnih poklicev

Delniška družba UNIOR d.d., v povezavi s Srednjo poklicno in strokovno šolo Zreče, podpira in pospešuje usposabljanja za deficitarne poklice ter izvaja praktični pouk za mladino v vzgojno-izobraževalnih programih strojništva:

 • strojni tehnik (SSI),
 • oblikovalec kovin – orodjar (SPI) in
 • inštalater strojnih inštalacij (SPI).

Več o delovanju lokalne Srednje poklicne in strokovne šole Zreče najdete na spletni povezavi www.sc-konjice-zrece.si.

Zakaj je Šolska delavnica tako uspešena?

Delniška družba Unior izvaja praktične delavnice, poleg praktičnega izobraževanja mladine, z novejšo tehnološko opremo:

 • 3D merilni stroj DEA za ugotavljanje dimenzijske in oblikovne ustreznosti ozko toleriranih mer,
 • merilna roka FARO GAGE za ugotavljanje dimenzijske in oblikovne ustreznosti manj zahtevnih tolerančnih mer, 
 • naprava Zwick/Roell za ugotavljanje mehanskih lastnosti kovinskih in nekovinskih materialov,
 • naprava Zoller za prednastavitev in nakrčevanje rezilnega orodja z namenom zagotavljanja visoke obdelovalne natančnosti,
 • merilna naprava Mitutoyo za ugotavljanje površinske kakovosti kovinskih in nekovinskih materialov,
 • sodobni računalniško krmiljeni obdelovalni stroji za zagotavljanje obdelovalnih postopkov s struženjem in rezkanjem,
 • računalniško krmiljena žaga NC Pegas Gonda za natančnejši razrez kovinskih in nekovinskih materialov,
 • vrtalni stroj Opti GSM za natančno strojno vrtanje in rezanje navojev manjših in večjih premerov,
 • sodobni varilni agregati s postopki TIG/MIG/MAG/elektro-obločno varjenje,
 • postopki mehanske obdelave s struženje, rezkanjem in brušenjem,
 • varno upravljanje mostnega dvigala-konzole.

Šolska delavnica ponuja učne procese v sodobno opremljeni merilnici in delavnici ter z lastnim strokovno usposobljenim kadrom tudi druge pomembne podporne procese, s katerimi s prav posebno pozornostjo ciljno nadgrajujemo svoje poklicne kompetence:

 • izobraževanje in usposabljanje lastnih kadrov za potrebe delniške družbe Unior, ki temeljita na pridobivanju praktičnih kompetenc-veščin novo zaposlenih ter na širitvi in utrjevanju strokovnega znanja obstoječih kadrov;
 • razvojno-raziskovalno dejavnost preizkušanja mehanskih lastnosti kovinskih in nekovinskih
 • materialov, tj. področje preizkušanja na nateg in na tlak;
 • razvojno-raziskovalno dejavnost preizkušanja mehanskih lastnosti materialov, tj. nateg in tlak;
 • mentorstvo pri izvajanju obvezne prakse, t.i. PUD (praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu) in PRI (praktično izboraževanje);
 • mentorstvo v procesu pripravništva in pilotnega vajeništva;
 • podpora proizvodnim procesom – izkoriščanje sinergijskih učinkov za potrebe podjetja Unior,
 • izobraževanja in usposabljanja s področja vitke organizacije 5S, varnega dela z napravami in stroji, ustreznega rokovanja z odpadki in zagotavljanja požarne varnosti.

K sodelovanju vabimo vse dijake in študente, ponujamo jim naslednje:

 • Praktično izobraževanje in usposabljanje s področja strojništva v urejenem stvarnem učnem delovnem okolju.
 • Kandidatom zagotavljamo stalno strokovno in pedagoško podporo izkušenih mentorjev.
 • Opravljanje obvezne prakse (PUD – praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu in PRI - praktično izobraževanje) v Učnem centru in/ali v kombinaciji z drugimi delovnimi enotami podjetja UNIOR za kandidate srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in višješolskega strokovnega izobraževanja.
 • Opravljanje počitniškega dela v Učnem centru in preostalih delovnih enotah podjetja UNIOR.
 • Možnost kooperativnega poučevanja strokovnih modulov – prenos strokovnih modulov iz vzgojno-izobraževalnega zavoda na podjetje (individualna in kolektivna učna pogodba šola/podjetje/kandidat).
 • Štipendiranje deficitarnih poklicev.
 • Sofinanciranje toplega obroka (za dijake Srednje poklicne in strokovne šole Zreče).
 • Sodelovanje pri družabnih aktivnostih podjetja UNIOR (spoznavanje kolektiva in aktivno druženje z zaposlenimi podjetja v sklopu tradicionalnega Kovaškega piknika na Rogli za dijake Srednje poklicne in strokovne šole Zreče).
 • Strokovna pomoč pri seminarskih, diplomskih in drugih strokovnih nalogah s področja strojništva (za vse štipendiste podjetja UNIOR, dijake Srednje poklicne in strokovne šole Zreče).
 • Participacija staršev in skrbnikov kandidatov pri vseh delovno-učnih procesih, v katere so vključeni dijaki, študentje, pripravniki in vajenci, ter možnost neposrednega pogovora z mentorji glede kandidatovega osebnostnega in strokovnega napredka (izvajanje svetovalnih ur).