Kot lokalni proizvajalec in distributer toplotne energije ter proizvajalec električne energije smo usmerjeni k zanesljivi in stabilni dobavi kakovostnih in cenovno najugodnejših energentov, iskanju novih metod zmanjševanja rabe energije, izboljševanju procesnega vodenja, nadzoru porab energentov, krepitvi proizvodnje, prodaji toplotne in električne energije ter razvoju rabe obnovljivih virov.

Z vgradnjo energetsko varčnih postrojev, osveščanjem zaposlenih, uvajanjem novih metod za učinkovitejšo rabo energije ter uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij podjetju Unior omogočamo nenehno manjšanje specifične porabe energije ter zanesljivo in okolju prijazno oskrbo s toploto, električno energijo, klimatizacijo in zemeljskim plinom.

Prizadevamo si:

  • okrepiti proizvodnjo ter prodajo toplotne in električne energije za 20 %,
  • zmanjšati zastoje proizvodnje zaradi vzrokov energetske narave za 20 % ter
  • skladno z uredbo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 25 %. 

 ARHIV objav