Sodelovanje je lahko uspešno samo, če preraste v dolgoročni partnerski odnos. Takšnega negujemo z vsemi svojimi dobavitelji, saj nam njihove konkurenčne cene pomagajo zagotavljati lastno stabilnost na področju oskrbe ter zmanjševanje nabavnih tveganj.

Zaradi lastnih standardov tudi pri dobaviteljih spodbujamo inovativnost in zahtevamo ustrezno kakovost ter primeren odnos do okolja, saj lahko samo tako dosegamo zastavljene cilje.

Povezava za prijavo sodelovanja

Splošni nabavni pogoji
Ocenjevanje dobaviteljev 

Etični kodeks podjetja UNIOR d.d. 

Osebe za stike

Direktor nabave

Boštjan Slapnik

Telefon : + 386 3 75 78 150
Fax : + 386 3 57 62 431
E-mail:  [email protected]

Vodja nabave

Odkovki

Lucija Šrot

Telefon : + 386 3 75 78 251
Fax : + 386 3 57 62 431
E-mail: [email protected]

Strojegradnja

Uroš Hren

Telefon : + 386 3 75 78 211
Fax : + 386 3 57 60 078
E-mail: uroš[email protected]

Ročno orodje 

Boštjan Buh

Telefon : + 386 3 75 78 155
E-mail: [email protected]

Skupne službe

Gregor Vuherer

Telefon : + 386 3 75 78 282
Fax : + 386 3 57 62 431
E-mail: [email protected]

Investicije - gradnja in vzdrževanje objektov

Mateja Završnik

Telefon : + 386 3 75 78 261
Fax : + 386 3 57 62 431
E-mail: [email protected]