Sodelovanje je lahko uspešno samo, če preraste v dolgoročni partnerski odnos. Takšnega negujemo z vsemi svojimi dobavitelji, saj nam njihove konkurenčne cene pomagajo zagotavljati lastno stabilnost na področju oskrbe ter zmanjševanje nabavnih tveganj.

Zaradi lastnih standardov tudi pri dobaviteljih spodbujamo inovativnost in zahtevamo ustrezno kakovost ter primeren odnos do okolja, saj lahko samo tako dosegamo zastavljene cilje.

Splošni nabavni pogoji
Ocenjevanje dobaviteljev 

Etični kodeks podjetja UNIOR d.d. 

Osebe za stike

Direktor nabave

Boštjan Slapnik

Telefon : + 386 3 75 78 150
Fax : + 386 3 57 62 431
E-mail:  bostjan.slapnik@unior.si

Vodja nabave

Odkovki

Lucija Šrot

Telefon : + 386 3 75 78 251
Fax : + 386 3 57 62 431
E-mail: lucija.srot@unior.si

Strojegradnja

Dušan Pelc

Telefon : + 386 3 75 78 280
Fax : + 386 3 57 62 431
E-mail: dusan.pelc@unior.si

Ročno orodje 

Boštjan Buh

Telefon : + 386 3 75 78 155
E-mail: bostjan.buh@unior.si

Skupne službe

Gregor Vuherer

Telefon : + 386 3 75 78 282
Fax : + 386 3 57 62 431
E-mail: gregor.vuherer@unior.si

Turizem

Darja Ratej

Telefon : + 386 3 75 76 158
E-mail: darja.ratej@unior.si

Investicije - gradnja in vzdrževanje objektov

Mateja Završnik

Telefon : + 386 3 75 78 261
Fax : + 386 3 57 62 431
E-mail: mateja.zavrsnik@unior.si