Sklic 3. izredne seje skupščine družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR d.d., Zreče

 

Sklic 3. izredne seje skupščine družbe UNIOR d.d.

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 6.5. točke Statuta družbe, uprava družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), sklicuje

3. izredno sejo skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,

ki bo v sredo, 23. 8. 2017 ob 12. uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah.

Sklic skupščine in gradivo za skupščino skupaj z obrazložitvami predlogov sklepov k posameznim točkam dnevnega reda ter obrazec prijave udeležbe in obrazec pooblastila za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice so v pripetih dokumentih, objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe UNIOR d.d.. Sklic 3. izredne seje skupščine je objavljen tudi na spletni strani Ajpes. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

Datum: 20.07.2017

Pripeti dokumenti:  Sklic skupščine,  Gradivo za delničarje,  Pooblastilo,  Prijava udeležbe