26. Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

  • Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-26. redni seji, dne 30.08.2017, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
  • Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 16. seje revizijske komisije nadzornega sveta.
    Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim polletnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – junij 2017 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo. V skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2017 bo javno objavljeno 31.8.2017.
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih sedmih mesecih leta 2017. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 108,7 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 1,2 odstotka več kot je bilo načrtovano in 10,5 odstotkov več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Skupina UNIOR je v prvih šestih mesecih leta 2017 dosegla 122,7 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 10,5 odstotkov več kot enakem obdobju preteklega leta. Izid iz poslovanja je znašal 13,5 milijonov evrov kar je za 5,9 odstotkov več kot v polletju preteklega leta, EBITDA pa 20,8 milijonov evrov, kar je 0,4 odstotka več kot v prvem polletju leta 2016. Čisti poslovni izid za obdobje šestih mesecev skupine znaša 11,7 milijonov evrov in za 2,1 milijona evrov oziroma 22,5 odstotkov presega doseženega v prvih šestih mesecih preteklega leta.

Družba UNIOR d.d. je v šestih mesecih leta 2017 dosegla 93,1 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 9,8 odstotkov več kot v enakem obdobju preteklega leta. Izid iz poslovanja znaša 7,3 milijonov evrov kar je za 2,1 odstotka več kot v šestih mesecih preteklega leta, dosežena EBITDA znaša 11,9 milijonov evrov, čisti poslovni izid prvega polletja pa 6,3 milijonov evrov in doseženega v šestih mesecih leta 2016 presega za 1,2 milijona evrov.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 31.08.2017


Pripeti dokumenti: Poročilo 1-6 2017