Koledar pomembnejših javnih objav v letu 2024

Vrsta objave Predvideni datum objave

Revidirano letno poročilo Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d.

za poslovno leto 2021

26. 4. 2024

Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – marec 2024

za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d.

31. 5. 2024
Sklic skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d. 10. 5. 2024
Izvedba in sklepi skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d. 12. 6. 2024

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2024 za Skupino UNIOR

in družbo UNIOR d.d

30. 8. 2024
Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar -september 2024 za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d 29. 11. 2022

Družba UNIOR d.d. bo poleg gornjih predvidenih objav, tako kot do sedaj, objavljala tudi vse druge
cenovno občutljive informacije in pomembne poslovne ter druge dogodke skladno z zakonodajo.

Vse objave, kot tudi vse eventuelne spremembe, bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze
d.d. preko sistema SEOnet ter na spletni strani družbe.