Koledar pomembnejših javnih objav v letu 2024

Vrsta objave Predvideni datum objave
Predhodni rezultati poslovanja Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za leto 2023  29. 2. 2024
Revidirano letno poročilo Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za leto 2023  26. 4. 2024
Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – marec 2024 Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. 31. 5. 2024
Sklic skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d. 5. 6. 2024
Izvedba in sklepi skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d. 10. 7. 2024
Nerevidirano polletno poročilo 2024 Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. 30. 8. 2024
Ocena poslovanja Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. v letu 2024 30. 10. 2024
Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – september 2024 Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. 29. 11. 2024

Družba UNIOR d.d. bo poleg gornjih predvidenih objav, tako kot do sedaj, objavljala tudi vse druge
cenovno občutljive informacije in pomembne poslovne ter druge dogodke skladno z zakonodajo.

Vse objave, kot tudi vse eventuelne spremembe, bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze
d.d. preko sistema SEOnet ter na spletni strani družbe.