S stimulativnim štipendiranjem stremimo k več štipendistom in razvojno naravnanim kadrom.

Zavedamo se, da se pot do znanja začne že zgodaj, zato srednješolce in študente že 40 let spodbujamo s štipendiranjem. Štipendiramo zlasti deficitarne poklice, ki jih potrebujemo. S tem si ustvarjamo bazo kadrov, hkrati pa izboljšujemo tudi socialni položaj družin šolajočih.

Nudimo štipendije in opravljanje prakse. Kasneje omogočamo zaposlitev tako dijakom kot tudi študentom, predvsem s smeri strojništva, mehatronike, elektro področja in gostinstva. Usmerjeno delujemo na izpopolnjevanju kadrov, ki zagotavlja odličnost pri delu in osebno rast vsakega posameznika.

Sodelovanje s strokovnimi šolami in fakultetami  nadgrajujemo v obliki strokovnih ekskurzij. Mladim ponujamo priložnosti spoznati Skupino Unior in jih povabiti v svojo delovno sredino tudi po končanem šolanju.

 

Obvezna praksa, študentsko delo

Dijakom in študentom nudimo možnost opravljanja obvezne prakse in po potrebi študentskega dela. Na ta način se lahko že tekom svojega izobraževanja seznanjajo z delom pri nas. Razpise za obvezno prakso in študentsko delo objavljamo čez celo leto.

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Preko razpisov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, z namenom  krepitve sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu, pridobivamo sredstva za sofinanciranje stroškov izvedbe praktičnega usposabljanja z delom za dijake in študente na praksi.

Seminarske, raziskovalne, diplomske ter magistrske naloge

Za dijake in študente razpisujemo teme, ki jih lahko uporabijo pri pripravi seminarskih, raziskovalnih, diplomskih ter magistrskih nalog. V dogovoru z nami pa se lahko odločijo tudi za druge nepredpisane aktualne in zanimive teme.