Trgovalni podatki 22. 9. 2023
Zadnja cena (v EUR) 10.00
Dnevna sprememba (v %) 0.50
Min - max (v EUR) 9.90 – 10.00
Promet v 000 EUR 8.00
  • Ljubljanska borza
  • UKIG
  • Skupno število delnic (31.12.2021): 2.838.414
  • Število lastnih delnic: (31.12.2021): 73.114

Podatki na delnico

Podatek 2021 2020 2019 2018
Dobiček na delnico (v EUR) 0,97 (2,80) 2,16 2,39
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 33,18 32,39 35,20 33,77
Prodaja na delnico (v EUR) 59,53 48,64 61,77 60,73
Denarni tok na delnico (v EUR)

4,07

0,34

5,43 5,23
Odstotek izplačila dividend 0% 0% 0% 0%
Število delnic 2.838.414 2.838.414 2.838.414 2.838.414 
Število lastnih delnic 73.114 73.114 73.114 3.330 
Dividende na delnico (v EUR) - - -