Trgovalni podatki 9. 4. 2021
Zadnja cena (v EUR) 9.55
Dnevna sprememba (v %) 0.00
Min - max (v EUR) 0.00 – 0.00
Promet v 000 EUR 0.00
  • Ljubljanska borza
  • UKIG
  • Skupno število delnic (31.12.2019): 2.838.414
  • Število lastnih delnic: (31.12.2019): 73.114

Podatki na delnico

Podatek 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Dobiček na delnico (v EUR) 2,16 2,39 2,73 1,79 1,27 0,78
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 35,20 33,77 31,38 39,61 38,12 37,27
Prodaja na delnico (v EUR) 61,77 60,73 58,23 59,17 56,31 56,18
Denarni tok na delnico (v EUR) 5,43 5,23 5,57 6,23 5,92 5,63
Pay-out ratio 0% 0% 0% 0% 0% 0 %
Število delnic 2.838.414 2.838.414  2.838.414 2.838.414 2.838.414 2.838.414
Število lastnih delnic 73.114 3.330  3.330 3.330 3.330 3.330
Dividende na delnico (v EUR) - - - - -

Kazalniki vrednotenja

Kazalnik 31.12.2019
P/E 0.00
P/B 0.00
Dividendni donos 0.00 %
P/EBITDA 4.53
P/EBIT 31.974