Trgovalni podatki 23. 7. 2024
Zadnja cena (v EUR) 10.90
Dnevna sprememba (v %) 0.00
Min - max (v EUR) 0.00 – 0.00
Promet v 000 EUR 0.00
  • Ljubljanska borza
  • UKIG
  • Skupno število delnic (31.12.2023): 2.838.414
  • Število lastnih delnic: (31.12.2023): 73.114

Podatki na delnico

Podatek 2023 2022 2021 2020
Dobiček na delnico (v EUR) 0,08 1,84 0,97 (2,80)
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 36,51 36,28 33,18 32,39
Prodaja na delnico (v EUR) 74,46 73,97 59,53 48,64
Denarni tok na delnico (v EUR)

5,17

4,56

4,07

0,34

Odstotek izplačila dividend 0 % 0% 0% 0%
Število delnic 2.838.414 2.838.414 2.838.414 2.838.414
Število lastnih delnic 73.114 73.114 73.114 73.114
Dividende na delnico (v EUR) - - - -