V družbi Unior čutimo odgovornost do kariernega razvoja zaposlenih. Predvsem cenimo znanje, samoiniciativnost, kreativnost in spodbujamo razvoj zaposlenih. Trudimo se nuditi dobre delovne razmere ter številne možnosti za izobraževanje in usposabljanja.

Skrbimo za strokovno in osebno rast zaposlenih

Razvoj kariere načrtujemo z zaposlovanjem novih sodelavcev, ki jih skrbno uvajamo v delo. S sodelavci glede na delovno področje z dvosmernim pogovorom, z letnim razgovorom, z usmerjenimi sestanki, z metodo 360 stopinj spodbujamo osebnosti in strokoven razvoj. Unior znanja ne pridobiva le z zaposlovanjem novih sodelavcev, ampak predvsem s sistemom izobraževanja in usposabljanja, za kar namenimo veliko sredstev. Tako skrbimo za stalni razvoj že zaposlenih sodelavcev. Posebej smo ponosni na Poslovno šolo Unior, ki smo jo pričeli izvajati konec leta 2013. S poslovno šolo Unior s posebej pripravljenimi  tematskimi delavnicami nadgrajujemo kompetence glede na nivo zaposlenih in predvsem s ciljno usmerjenimi področji.

Vključujemo mlade

Novih znanj ne pridobivamo le z zaposlovanjem že izobraženih sodelavcev, temveč se tudi aktivno vključujemo v izobraževalni proces. Pod našim okriljem in v povezavi s Srednjo poklicno in strokovno šolo Zreče deluje šolska delavnica. Tu praktično poučujemo mlade, da bi se usposobili za poklice oblikovalec kovin-orodjar, inštalater strojnih inštalacij in strojni tehnik. Podajamo jim praktična znanja iz procesa avtomatizacije, obdelave kovin ter preizkušanja mehanskih lastnosti materialov.

Razvoj kariere načrtujemo s posebno politiko štipendiranja, s katero spodbujamo k izobraževanju za gostinske poklice in poklice s področja strojništva.

Posebno skrb namenjamo starejšim zaposlenim

V sklopu javnega razpisa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile smo pridobili 76.351,60€ sredstev, ki jih bomo porabili za pripravo strategije za upravljanje s starejšimi zaposlenimi ter za krepitev kompetenc zaposlenih starejših od 45 let. S temi ukrepi želimo spodbuditi delovno aktivnost starejših zaposlenih in prispevati k izboljšanju njihovega položaja. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Razvijamo projekt Agile Age Management 5.0

Skupaj s podjetjem odelo Slovenija d.o.o. smo bili uspešni na Javnem razpisu za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih. Namen projekta je spodbujanje in podaljševanje delovnega življenja, ustvarjanje delovnih pogojev, ki bodo omogočali delavcem, da bodo pripravljeni delati dlje ter zniževanje števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža. Izvedeni projekti bodo služili kot primer dobre prakse za druge organizacije. Za UNIOR d.d. so bila odobrena sredstva v višini 18.200 EUR.

Vključeni v kompetenčni center tovarn prihodnosti (KOC-TOP)

Uspešni smo bili na prijavi Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022. Prijavitelj projekta je Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, UNIOR d.d. v projektu poleg ostalih podjetij npr. Kolektor Group, Lotrič, EMO – Orodjarna, Gorenje – Orodjarna, ISKRA, Odelo idr. sodeluje kot partner projekta. Namen projekta je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Projekt nam omogoča 50 % sofinanciranje v višini 10.000 EUR za usposabljanja, katera razvijajo ključne kompetence, ki bodo potrebne v tovarnah prihodnosti.