Na kratko o družbi

Delniška družba Unior je med največjimi in izvozno najpomembnejšimi slovenskimi podjetji. V svojih programih: Odkovki, Ročno orodje, Strojegradnja zasledujemo naslednje cilje: visoko kakovost, visoko stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, povečevanje produktivnosti in optimalno dobičkonosnost. Družba deluje skladno s certificiranim sistemom kakovosti mednarodnega standarda ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.4, ISO 45001, ISO 14001 in ISO 50001.

S svojimi proizvodi smo vezani predvsem na avtomobilsko industrijo, pri čemer so naši glavni kupci vsi najvidnejši proizvajalci osebnih in tovornih vozil: Volkswagen, Audi, Škoda, Porsche, BMW, Renault, Dacia, ZF Friedrichshafen AG, Seac, THK, JTekt, Boge, Elastmetall, Robert Bosch, Schäffler, BPW, Mahle Filtersysteme in ZT Achssysteme.

Prospekt za prodajo delnic družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. javnosti

Konec leta 2020 smo imeli 1.666 zaposlenih in ustvarili 138.055 milijonov evrov čistih prihodkov iz prodaje.

Finančni podatki

(v tisoč EUR) 2020 2019  2018  2017 
Poslovni izid        
Prihodki od prodaje 138.055 175.336 172.365 165.273
EBIT (7.403) 7.526 7.795 9.414
EBITDA 7.148 15.859 16.274 16.278
Čisti poslovni izid (7.959) 6.124 6.795 7.747
Finančni položaj        
Celotna sredstva 221.730 251.492 252.105 245.247
Celotni kapital 91.939

99.923

95.864

89.063

Finančne obveznosti 84.522 103.201 105.977 109.737
Poslovne obveznosti 40.047 43.208 45.371 41.925
Kazalniki donosnosti        
EBIT marža (v %) (5,36) 4,29 4,52 5,70
EBITDA marža (v %) 5,18 9,04 9,44 9,85
ROA - donosnost sredstev (v %) (3,36) 2,43 2,73 2,92
ROE - donosnost kapitala (v %) (7,97) 6,46 7,63 8,00
Kazalniki finančnega zdravja        
Kapital / Celotna sredstva (v %) 41,46 39,73 38,03 36,32
EBITDA / Finančne obveznosti 11,41 6,14 6,14 6,35
Zaposleni        
Zaposleni - konec leta 1.666 1.797 1.825 1.793