Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na 1. redni seji, dne 6. 2. 2024 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil Poslovni načrt UNIOR d.d. za leto 2024;
  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta UNIOR d.d.;
  • nadzorni svet je obravnaval rezultate samoocene nadzornega sveta UNIOR d.d. za leto 2023 in plan ukrepov;
  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil spremembe Finančnega koledarja objav družbe UNIOR d.d. za leto 2024.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe