Letno poročilo 2021

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Letno poročilo 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Revidirano Letno poročilo Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2021.

Letno poročilo Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2021 je revidirala družba Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana. Revidirano Letno poročilo Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2021 je na VII-3. redni seji dne 21. 4. 2022 potrdil nadzorni svet družbe.

Poročilo je objavljeno v uradnem ESEF formatu in predstavlja izpolnitev obveze razkritja letnega poročila v skladu s prvim odstavkom 134. člena ZTFI – 1 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815.

Družba UNIOR d.d., je dodatno pripravila neuradno različico Revidiranega Letnega poročila Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2021 v obliki PDF, ki je objavljeno na spletni strani družbe v rubriki Letna in medletna poročila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Datum: 22. 4. 2022

Ogled dokumenta: Letno poročilo 2021
Prenos dokumenta: Letno poročilo 2021