Letni dokument

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Letni dokument

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 63. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

  • Letni dokument.

Letni dokument vsebuje seznam vseh informacij, ki jih je družba UNIOR d.d., v obdobju 12 mesecev (od 29. 03. 2019 do 30. 03. 2020) objavila v slovenskem jeziku na spletni strani Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (SEOnet) na elektronskem naslovu http://seonet.ljse.si in na spletni strani družbe UNIOR d.d. www.unior.si.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 31.03.2020

Pripeti dokumenti:  Letni dokument