Unior

Unior d.d. je med največjimi in izvozno najpomembnejšimi slovenskimi podjetji.

S svojimi programi je družba zavezana visoki kakovosti, doseganju visoke stopnje izkoriščenosti svojih zmogljivosti, povečevanju produktivnosti in doseganju optimalne dobičkonosnosti.

 

Aktualno

29. april 2016 Letno poročilo 2015
29. april 2016 Izjava o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
29. april 2016 Letni dokument