Unior

    

Unior d.d. je med največjimi in izvozno najpomembnejšimi slovenskimi podjetji.

S svojimi programi je družba zavezana visoki kakovosti, doseganju visoke stopnje izkoriščenosti svojih zmogljivosti, povečevanju produktivnosti in doseganju optimalne dobičkonosnosti.

Aktualno

9. september 2014 Unior d.d. pričel z oskrbo s toplotno energijo na območju ZN center Zreč - cenik za mesec oktober 2014
29. avgust 2014 Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju za obdobje januar – junij 2014 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR
29. avgust 2014 6. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.