Unior

Unior d.d. je med največjimi in izvozno najpomembnejšimi slovenskimi podjetji.

S svojimi programi je družba zavezana visoki kakovosti, doseganju visoke stopnje izkoriščenosti svojih zmogljivosti, povečevanju produktivnosti in doseganju optimalne dobičkonosnosti.

Aktualno

21. april 2017 Oskrba s toplotno energijo na območju ZN center Zreč - cenik za mesec april 2017
31. marec 2017 Letno poročilo 2016
31. marec 2017 Izjava o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb