Unior
Unior d.d. je med največjimi in izvozno najpomembnejšimi slovenskimi podjetji. S svojimi programi je družba zavezana visoki kakovosti, doseganju visoke stopnje izkoriščenosti svojih zmogljivosti, povečevanju produktivnosti in doseganju optimalne dobičkonosnosti.

Aktualno

22. april 2014 Unior d.d. pričel z oskrbo s toplotno energijo na območju ZN center Zreč - cenik za mesec maj 2014
31. marec 2014 Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2013
28. marec 2014 3. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.