Nerevidirano trimesečno poročilo o poslovanju za obdobje januar - marec 2017 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR

Objavljeno: Javne objave, Za delničarje

UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče

Nerevidirano trimesečno poročilo o poslovanju za obdobje januar – marec 2017 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Nerevidirano trimesečno poročilo o poslovanju za obdobje januar – marec 2017 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR.

Z Nerevidiranim trimesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – marec 2017 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR se je na svoji V-24. seji dne 30.05.2017 seznanil tudi nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Nerevidirano trimesečno poročilo