Umik točk z dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 17. seje skupščine

Objavljeno: Novice skupščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, Zreče, z dnevnega reda 17. seje skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, Zreče, ki bo dne 17. 7. 2013 ob 12.00 uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah umika 4. točko dnevnega reda »Umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu« in 7. točko dnevnega reda »Imenovanje revizijske družbe za leto 2013«. Umik točk z dnevnega reda je objavljen tudi v časopisu Delo dne 15.07.2013. Obrazložitev in čistopis dnevnega reda sta v priponkah.

 Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe


Datum: 15.07.2013

Pripeti dokumenti: Umik točk z dnevnega reda; Sklic skupščine - čistopis dnevnega reda