Dodatna točka dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 17. seje skupščine družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice skupščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Pri sklicu in objavi dnevnega reda 17. skupščine delniške družbe UNIOR d.d. je bila pomotoma izpuščena obvezna točka dnevnega reda v zvezi z imenovanjem revizijske družbe za revidiranje letnega poročila UNIOR d.d. za poslovno leto 2013, zato družba UNIOR d.d. objavlja dodatno točko dnevnega reda 17. seje skupščine in čistopis dnevnega reda 17. seje skupščine družbe UNIOR d.d., ki bo v sredo, 17.7.2013 ob 12. uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah. Dodatna točka dnevnega reda 17. seje skupščine bo objavljena tudi v časopisu Delo dne 2.7.2013.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 02.07.2013

Pripeti dokumenti: Sklic skupščine - dodatna točka; Sklic skupščine - čistopis; Gradivo za delničarje - dodatna točka