Na kratko o družbi

Delniška družba Unior je med največjimi in izvozno najpomembnejšimi slovenskimi podjetji. V svojih programih: Odkovki, Ročno orodje, Strojegradnja zasledujemo naslednje cilje: visoko kakovost, visoko stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, povečevanje produktivnosti in optimalno dobičkonosnost. Družba deluje skladno s certificiranim sistemom kakovosti mednarodnega standarda ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, VDA 6.4 in OHSAS 18001.

S svojimi proizvodi smo vezani predvsem na avtomobilsko industrijo, pri čemer so naši glavni kupci vsi najvidnejši proizvajalci osebnih in tovornih vozil: Volkswagen, Audi, BMW, Renault, Dacia, Peugeot, ZF Lemförder & ZF Lenksysteme, Volvo, Bosch Siemens Group, Daimler, Jtekt, GKN, Arvin Meritor in Cimos.

Prospekt za prodajo delnic družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. javnosti

Konec leta 2019 smo imeli 1.797 zaposlenih in ustvarili 175.336 milijonov evrov čistih prihodkov iz prodaje.

Finančni podatki

(v tisoč EUR) 2019  2018  2017  2016  2015  2014 
Poslovni izid            
EBIT 7.526 7.795 9.414 8.507 7.902 7.318
Prihodki od prodaje 175.336 172.365 165.273 167.942 159.819 159.457
EBITDA 15.859 16.274 16.278 18.691 17.647 16.419
Čisti poslovni izid 6.124 6.805 7.747 5.089 3.612 2.221
Finančni položaj            
Celotna sredstva 251.492 252.115 245.247 285.799 278.421 291.604
Celotni kapital

99.923

95.874

89.063

112.425

108.204

105.793
Finančne obveznosti 103.201 105.977 109.737 122.248 122.681 140.136
Poslovne obveznosti 43.208 45.371 41.925 43.754 40.761 39.711
Kazalniki donosnosti            
EBIT marža (v %) 4,29 4,52 5,70 5,07 4,94 4,59
EBITDA marža (v %) 9,04 9,44 9,85 11,13 11,04 10,29
ROA - donosnost sredstev (v %) 2,43 2,74 2,92 1,80 1,27 0,76
ROE - donosnost kapitala (v %) 6,46 7,64 8,00 4,72 3,43 2,15
Kazalniki finančnega zdravja            
Kapital / Celotna sredstva (v %) 39,73 38,03 36,32 39,34 38,86 36,28
EBITDA / Finančne obveznosti 6,14 6,14 6,35 6,18 6,81 8,54
Zaposleni            
Zaposleni - konec leta 1.797 1.825 1.793 2.128 2.103 2.105