Pogoji zasebnosti pri kadrovanju

Pozdravljeni na UNIOR d.d. karierni spletni strani.

V podjetju UNIOR d.d. se zavedamo pomembnosti varovanja vaših osebnih podatkov in zasebnosti, zato z vsako posredovano informacijo ravna skrbno.
Področje varstva osebnih podatkov v Sloveniji sistemsko ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) ter Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki določata pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

 1. Upravljalec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s temi pravili je UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče. Vaše osebne podatke bomo uporabili izključno za spodaj navedene namene.
 2. Katere osebne podatke obdelujemo?
  Če izpolnite prijavo na razpis za določeno prosto delovno mesto ali se vpišete v našo bazo kandidatov in oddate informativno prijavo za zaposlitev, nam razkrijete naslednje podatke: ime, priimek, rojstne podatke, e-naslov, naslov bivališča, telefonsko številko, življenjepis, želeno področje dela, vozniško dovoljenje, formalno izobrazbo, delovne izkušnje, računalniško znanje, znanje tujih jezikov, drugo znanje in kompetence ter druge osebne podatke, ki jih želite deliti z nami.
 1. Kaj je pravna podlaga za obdelovanje vaših osebnih podatkov?
  Osebne podatke iz baze kandidatov za zaposlitev obdelujemo na podlagi vašega soglasja. Osebne podatke iz vaše prijave na določeno delovno mesto pa obdelujemo, ker je to potrebno za sklenitev pogodbe o zaposlitvi.
 1. Kakšen je namen obdelave vaših osebnih podatkov?
  Vaše osebne podatke obdelujemo, da vas lahko vključimo v UNIOR d.d. postopek kadrovanja, da vas lahko kontaktiramo v zvezi z obravnavo vaše vloge, vam pošljemo ponudbo za določeno delovno mesto in tudi za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, če boste v razpisnem postopku izbrani.
 1. Kdo hrani vaše osebne podatke?
  Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali hrani zunanji vzdrževalec spletnega mesta podjetje CREATIM RŽIŠNIK PERC d.o.o.
 1. Kako dolgo se hranijo vaši osebni podatki?
  Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Posameznik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče.

  Osebni podatki iz baze kandidatov za zaposlitev pa se hranijo največ 3 leta od dneva prijave v našo bazo kandidatov.
 1. Kdo lahko dostopa do vaših osebnih podatkov in jih sme uporabljati?
  Dostop do vaših osebnih podatkov imajo samo tisti zaposleni v UNIOR d.d., ki sodelujejo v postopku zaposlovanja in kadrovanja (npr. zaposleni v kadrovski službi, zaposleni v IT-službi, ki imajo dostop, da lahko opravljajo svoje delo ter zaposleni v Službi za korporativno komuniciranje in inovacijske procese).

  Prav tako pa ima dostop do vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali podjetje CREATIM RŽIŠNIK PERC d.o.o., ki skrbi za urejanje naše spletne strani, na podlagi pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov, ki zagotavlja ustrezno raven varovanja osebnih podatkov v skladu s predpisi Evropske unije o varovanju osebnih podatkov, to je s Splošno uredbo o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR).
 1. Kako lahko uveljavljate svoje pravice do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosa podatkov?

  Vašo privolitev v obdelavo vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete tako, da nas tem obvestite preko elektronske pošte na naš naslov [email protected] ali preko redne pošte na UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, oziroma osebno na sedežu upravljalca v Sektorju za splošne zadeve. Umik privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

  Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: [email protected].
 1. Kdo je odgovoren za vaše osebne podatke?
  UNIOR d.d. v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja varstvo osebnih podatkov, vključno z zaščito pred njihovo nezakonito obdelavo in izgubo.
 1. Ne strinjate se s pogoji zasebnosti pri kadrovanju.
  Če se z našimi pogoji zasebnosti pri kadrovanju ne strinjate, se žal ne morete prijaviti na razpis za delovna mesta ali se vpisati v bazo kandidatov za zaposlitev. Upoštevajte, da v podjetju UNIOR d.d. dosledno spoštujemo varstvo osebnih podatkov. Vaši podatki se bodo uporabljali samo za prijave na odprta delovna mesta v podjetju UNIOR d.d., kar boste lahko določili v svoji prijavi in za informativno prijavo za zaposlitev. Premislite in se vrnite na razpisno stran ter se ponovno prijavite na delovno mesto.