Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. objavlja Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Skupščina družbe UNIOR d.d. je na svoji 28. seji dne 10. 7. 2024 sprejela naslednji sklep: »Skupščina se seznani in odobri posodobljeno Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.« Pri glasovanju je bilo oddanih 1.375.944 veljavnih glasov, kar predstavlja 48,48 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.286.241 glasov, oziroma 93,48 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 89.703 glasov, oziroma 6,52 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 504.230.

Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., ki je s tem sklepom skupščine usklajena z veljavnimi priporočili Slovenskega državnega holdinga, d.d. je v priponki tega obvestila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 10 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 10. 7. 2024

Pripeti dokumenti: Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta