Obvestilo o sklepih 28. seje skupščine družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. objavlja vsebino sklepov 28. seje skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., ki je bila v sredo, 10. 7. 2024 ob 12. uri v Zeleni dvorani hotela Atrij v Zrečah.

Obvestilo o sklepih skupščine družbe UNIOR d.d. je v priponki tega obvestila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 10.07.2024

Pripeti dokumenti: Sklepi 28. seje skupščine