Začetni požar v obratu kovačnica v Zrečah

Objavljeno:

Včeraj  popoldan je v družbi UNIOR d.d. v obratu kovačnice v Zrečah prišlo do začetnega požara v odsesovalni cevi peči za termično obdelavo odkovkov. Razlog začetnega požara je bil vžig ostankov oljnih oblog v cevi. Zaposleni v obratu in gasilci PGD Zreče, PGD Gorenje in PDG Stranice so takoj in učinkovito intervenirali ter preventivno pregledali delovno okolje. Raziskovanje vzroka za začetni požar in pregled odsesovalnega sistema ter pripadajoče opreme je v teku. Po do sedaj znanih podatkih gre za manjši dogodek, ki nima vpliva na zdravje ljudi in ni povzročil škodljivega vpliva na okolje.  Poškodovanih v dogodku ni bilo. Ogled dogodka je opravila tudi policija, o tem pa je obveščen tudi IRSD in IRSOE.     

Gasilcem PGD Zreče, PGD Stranice in PGD Gorenje se zahvaljujemo za takojšnjo pomoč in za hitro ter učinkovito ukrepanje. Po opravljenem pregledu odsesovalnega sistema, bomo, skladno z ugotovitvami, pristopili k potrebnim sanacijskim in organizacijskim ukrepom