Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na 3. redni seji, dne 30. 5. 2024 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – marec 2024 Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d., ki bo skladno z veljavnim finančnim koledarjem javno objavljeno 31. 5. 2024;
  • nadzorni svet se je seznanil s tekočim poslovanjem družbe UNIOR d.d.;
  • nadzorni svet se je seznanil s potekom prodajnih postopkov lastniškega deleža v družbah UNITUR d.o.o., UNIOR Components, d.o.o. in Štore Steel d.o.o.;
  • nadzorni svet je obravnaval in se odločal o predlogu skupščini za imenovanje novega člana nadzornega sveta UNIOR d.d.;
  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil dnevni red 28. redne seje skupščine družbe UNIOR d.d. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.