Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – marec 2024 Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – marec 2024 Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d.

Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – marec 2024 Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. je na svoji 3. redni seji dne 30. 5. 2024 obravnaval in potrdil tudi nadzorni svet družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

Pripeti dokumenti: Medletno poročilo