Izredni dogodek v Obratu Proizvodnja Aluminij v Vitanju

Objavljeno: Novice, Za medije

V soboto, 2. marca, je v družbi UNIOR d.d. v obratu Proizvodnja Aluminij v Vitanju prišlo do izliva onesnažene vode v vodotok reke Hudinje.

Pri prečrpavanju rezervoarja z vodo v meteorni kanal, je pomotoma prišlo do pomešanja z razredčeno vodno raztopino kemikalije za detekcijo razpok, ki se močno peni. Ker je voda iz meteornega kanala z višine iztekala v vodotok reke Hudinje in je v vodotoku veliko »slapov«, se je po naših neuradnih podatkih reka Hudinja v soboto, 2. 3. 2024, močno penila. Ta pena pa je potovala po vodotoku v sosednje kraje.

Glede na podatke iz varnostnega lista in po zagotovilu proizvajalca kemikalije lahko potrdimo, da je kemikalija biološko razgradljiva in ni razvrščena kot okolju nevarna, zato ocenjujemo, da zaradi izrednega dogodka ni prišlo do onesnaženja in škode v vodnem okolju.

Po opravljenem pregledu in analizi izrednega dogodka, bomo, skladno z ugotovitvami, pristopili k potrebnim tehnološkim oz. organizacijskim ukrepom.

 

UNIOR d.d.