Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na 9. redni seji, dne 21. 12. 2023 soglasno sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • nadzorni svet je za predsednico nadzornega sveta za mandatno obdobje od 21. 12. 2023 do 4. 7. 2027 imenoval go. Katjo Potočar;
  • nadzorni svet je za namestnika predsednice nadzornega sveta za mandatno obdobje od 21. 12. 2023 do 4. 7. 2027 imenoval g. Marijana Penška;
  • nadzorni svet je imenoval za člana kadrovske komisije nadzornega sveta g. Marijana Penška.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe