Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na 8. redni seji, dne 12. 12. 2023 sprejel naslednje sklepe:

  • nadzorni svet se je pred pričetkom seje seznanil z nepreklicno odstopno izjavo g. Roberta Vuge s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta UNIOR d.d. Prejeta odstopna izjava je v prilogi obvestila;
  • nadzorni svet je soglasno imenoval g. Roberta Vugo za predsednika uprave družbe UNIOR d.d. z dnem 1. 6. 2024 za mandatno obdobje petih let.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 13. 12. 2023

Pripeti dokumenti:  Odstopna izjava