Korespondenčna seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na 3. korespondenčni seji, dne 7.12.2023 sprejel naslednji sklep:

  • nadzorni svet je obravnaval pogodbo o skupnem nastopu – konzorciju pri prodaji poslovnih deležev v družbi Štore Steel d.o.o. in upravi družbe podal soglasje za njen podpis.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 8. 12. 2023