Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na 7. redni seji, dne 5. 12. 2023 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil naslednje predloge kadrovske komisije:
    • o predlog pogojev za imenovanje predsednika uprave družbe UNIOR d.d.,
    • o predlog kompetenčnega modela za člane uprave družbe UNIOR d.d.,
    • o postopek za izbor predsednika uprave družbe UNIOR d.d.;
  • nadzorni svet se je seznanil z vsebino pogodbe o skupnem nastopu – konzorciju pri prodaji poslovnih deležev v družbi Štore Steel d.o.o. Glede soglasja upravi družbe k podpisu navedene pogodbe, bo nadzorni svet odločal na korespondenčni seji nadzornega sveta.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 6. 12. 2023