Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – september 2023 Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – september 2023 Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d.

Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – september 2023 Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. je na svoji 6. redni seji dne 24. 11. 2023 obravnaval in potrdil tudi nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

 

Datum: 30. 11. 2023

Pripeti dokumenti: Medletno poročilo 1-9/2023