Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2024

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2024.

Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2024 je na svoji 6. redni seji dne 24. 11. 2023 obravnaval in potrdil tudi nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 30. 11. 2023

Pripeti dokumenti:  Finančni koledar 2024