Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na 6. redni seji, dne 24. 11. 2023 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil Nerevidirano medletno poročilo za obdobje januar – september 2023 Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d., ki bo skladno z veljavnim finančnim koledarjem javno objavljeno 30. 11. 2023;
  • nadzorni svet se je seznanil iz informacijo o tekočem poslovanju;
  • nadzorni svet se je seznanil s smernicami za izdelavo Poslovnega načrta UNIOR d.d. za leto 2024;
  • predsednik uprave UNIOR d.d. g. Hrastnik Darko je seznanil nadzorni svet UNIOR d.d., da ne namerava kandidirati za ponovni mandat predsednika uprave;
  • nadzorni svet UNIOR d.d. je naložil kadrovski komisiji nadzornega sveta, da pripravi predlog postopka za izbor predsednika uprave UNIOR d.d.;
  • nadzorni svet je sprejel Letni načrt dela nadzornega sveta za leto 2024;
  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2024.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 27. 11. 2023