Ključni podatki o poslovanju odvisnih družb UNITUR d.o.o. in UNIOR Components d.o.o. v letu 2023

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. zaradi potreb prodajnega postopka in razkrivanja podatkov potencialnim kupcem objavlja ključne podatke o poslovanju za odvisni družbi UNITUR d.o.o. in UNIOR Components d.o.o., ki sta v 100% lasti družbe UNIOR d.d. Objavljeni so ključni podatki o poslovanju v prvem polletju leta 2023 in o oceni poslovanja v poslovnem letu 2023 za družbo UNITUR d.o.o. in ključni podatki o poslovanju v prvem polletju leta 2023 za družbo UNIOR Components d.o.o.

Ključne finančne informacije – Unitur 

€'000

1-6 22

1-6 23

FY23E

Prihodki od prodaje

13.003

15.136

25.683

EBITDA

3.480

3.892

4.066

EBITDA marža

26,8%

25,7%

15,8%

EBIT

2.216

2.708

1.618

EBIT marža

17,0%

17,9%

6,3%

Celotna sredstva

61.639

66.409

73.213

Kapital

32.601

33.500

38.865

Neto dolg*

12.913

12.856

15.109

Zaposleni konec obdobja

292

293

325

Število nočitev (v tisoč)

103

106

n/a

 *Izračunan kot finančne obveznosti (brez IFRS 16 - najemov) zmanjšane za denar in denarne ustreznike.

 

 

Ključne finančne informacije - Unior Components

€'000

1-6 22

1-6 23

Prihodki od prodaje

4.645

5.307

EBITDA

1.360

1.757

EBITDA marža

29,3%

33,1%

EBIT

791

1.165

EBIT marža

17,0%

21,9%

Celotna sredstva

17.189

16.942

Kapital

14.608

14.625

Neto dolg / (denar)

(2.843)

(3.434)

Povprečno št. zaposlenih

161

169

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 11. 10. 2023