SID banka, d.d. v družbi UNIOR d.d. financira tehnološko – razvojni projekt

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. je s SID – Slovensko izvozno in razvojno banko, d.d., Ljubljana podpisala pogodbo, s katero je SID banka, d.d. družbi UNIOR d.d. odobrila 12 letno posojilo, v vrednosti 10 milijonov evrov za financiranje tehnološko – razvojnega projekta »Uvedba novih tehnologij, digitalizacija, avtomatizacija, modernizacija in ergonomska ureditev proizvodnih procesov ter razvoj trajnostnih in pametnih izdelkov s poudarkom na energetski učinkovitosti in znižanem ogljičnem odtisu«. Kredit je bil odobren v okviru »Tretjega razvojno-spodbujevalnega programa SID banke za financiranje tehnološko-razvojnih projektov«

Zaradi ugodnih pogojev financiranja spada kredit med dovoljeno državno pomoč na podlagi Posebnih pogojev financiranja tehnološko razvojnih projektov (št. priglasitve BE01- 5665493-2014), višina državne pomoči pa znaša 1.880.791,85 EUR.

Vlaganja v tehnološko – razvojne projekte so vključena v odobren Srednjeročni poslovni načrt UNIOR 2022 – 2026, prav tako v Poslovni načrt UNIOR za leto 2023.

Dodatna zadolžitev na podlagi sklenjene kreditne pogodbe je skladna s Sindicirano kreditno pogodbo, ki jo je družba sklenila s konzorcijem bank v mesecu aprilu 2023. Vključena je tudi v projekcije poslovanja, ki so bila osnova za refinanciranje obstoječega dolga, prav tako je dodatna zadolžitev vključena v projekcije poslovanja v Poslovnem načrtu UNIOR za leto 2023.

Pridobljeni kredit bo družbi UNIOR d.d. omogočal napredek in investiranje v skladu s sprejetimi poslovnimi načrti.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.
Uprava družbe