Neodvisnost zunanjega člana revizijske komisije nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče, obvešča, da je prof. dr. Simon Čadež – neodvisni zunanji član revizijske komisije nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., imenovan na 3. izredni seji nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. dne 7. 8. 2023, podpisal izjavo, s katero se je opredelil do izpolnjevanja kriterijev neodvisnosti (po referenčnem Kodeksu upravljanja javnih delniških družb).

Izjava je v pripetem dokumentu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 8. 8. 2023

Pripeti dokumenti: Simon Čadež