Neodvisnost članov nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče, obvešča, da so mag. Marijan Penšek, ga. Katja Potočar in g. Robert Vuga – člani nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., imenovani na 27. seji skupščine družbe UNIOR d.d. dne 5. 7. 2023, podpisali izjavo, s katero so se opredelili do izpolnjevanja kriterijev neodvisnosti (po referenčnem Kodeksu upravljanja javnih delniških družb).

Izjave so v pripetih dokumentih.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Datum: 12. 7. 2023

 

Pripeti dokumenti:  Marijan Penšek,  Katja Potočar,  Robert Vuga