27. seja skupščine družbe UNIOR d.d. – prejet nasprotni predlog

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter Statuta družbe, uprava družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.) objavlja naslednje:

S strani delničarja Društvo MDS smo prejeli nasprotni predlog k točki 11.1. dnevnega reda 27. seje skupščine delničarjev družbe UNIOR d.d., sklicane za 5. 7. 2023.

Prejeti nasprotni predlog k točki 11.1. dnevnega reda je v prilogi tega obvestila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.

Uprava družbe

Datum: 3. 7. 2023

 

Pripeti dokumenti: Nasprotni predlog