Pojasnila uprave družbe UNIOR d.d. v zvezi z razširitvijo dnevnega reda 27. seje skupščine družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in ostale veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na predlog delničarjev za razširitev dnevnega reda 27. seje skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., ki bo v sredo, 5. 7. 2023, ki je bil tudi razširjen s točko »Posebna revizija v zadevi Rhydcon d.o.o. – imenovanje posebnega revizorja in pooblaščenca družbe UNIOR d.d.« v katerem predlagatelji navajajo, da je družba UNIOR d.d. zaradi izgubljenih tožb in s tem povezanih neugodnih izvensodnih poravnav plačala približno 4 milijone evrov družbi Rhydcon d.o.o., uprava zaradi razjasnitve pravne situacije vezano na to zadevo objavlja pravno mnenje Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., ki ugotavlja, da ni podana odškodninska odgovornost organov upravljanja in nadzora ter izračun finančnih učinkov predmetne zadeve, ki izkazuje, da družba ob upoštevanju in spoštovanju ugotovitev v sodbah ni utrpela finančne škode.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.

Uprava družbe

Datum: 27. 6. 2023

Pripeti dokumenti: Pravno mnenje, Izračun finančnih učinkov