Informacija o prejeti najavi o organiziranem zbiranju pooblastil za skupščino

Objavljeno: Novice, Novice skupščina, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah, Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb in ostale veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče, obvešča, da je s strani Društva Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, dne 16. 6. 2023 prejela Najavo organiziranega zbiranja pooblastil za 27. redno skupščino družbe UNIOR d.d., ki bo v sredo, 5. julija 2023 ob 12.00 uri v Zeleni dvorani Hotela Atrij v Zrečah.

Prejeta Najava organiziranega zbiranja pooblastil ter Vzorec pooblastila za organizirano zbiranje pooblastil sta v prilogi tega dokumenta, kjer so navedeni pooblaščenci, kontaktni podatki, rok za oddajo in obrazec pooblastila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

UNIOR d.d.

Uprava družbe

Pripeti dokumenti:  Najava organiziranega zbiranja pooblastil,  Vzorec pooblastila